Lịch khai giảng
Lớp: S23.01.HN
 • Khai giảng ngày: 28/06/2023
 • Lịch học: 2 buổi/Tuần
 • Giờ học: 9h00-11h00
 • Mentor: Công Nguyễn
 • Số buổi học: 20
 • Trình độ: 8-12 tuổi
 • Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Thương Mai Ecolife, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Học phí: Liên hệ

Đặt chỗ học ngay

LỢI ÍCH CỦA KHOÁ HỌC

Khoá học đem lại cho học viên kiến thức và kinh nghiệm thực hành sau:

+ Hiểu và thao tác các câu lệnh đơn giản nhất của lập trình
+ Học sinh được hướng dẫn làm các game đơn giản

 

Kỹ năng học tập, làm việc
 • Phát triển tư duy logic và sáng tạo
 • Xây dựng kỹ năng xã hội
 • Tăng cường khả năng toán học
 • Khám phá tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ
 • Đem lại niềm vui và tạo động lực
Nội dung khóa học Lập trình Scratch
Bài 1: Làm quen với Scratch

- Tư duy máy tính

- Môi trường lập trình Scratch

- Câu hỏi và bài tập

 

Bài 2: Chuyển động trong Scratch

- Các lệnh chuyển động đơn giản
- Hướng chuyển động
- Lệnh lặp lại chuyển động
- Thêm nhân vật
- Thay đổi nền sân khấu
- Lời chào của nhân vật
- Câu hỏi và bài tập

Bài 3: Vẽ hình trong Scratch

- Vẽ theo chuyển động nhân vật
- Thay đổi màu sắc và nét bút
- Thiết lập bút vẽ riêng
- Vẽ theo điều kiện và sự cảm biến
- Bổ sung cảm biến bàn phím
- Lệnh Stamp
- Câu hỏi và bài tập

Bài 4: Âm thanh trong Scratch

- Nói và hát của nhân vật
- Nhóm lệnh về âm thanh
- Âm thanh, nhạc nền của sân khấu
- Thu âm trực tiếp âm thanh cho nhân vật
- Bổ sung âm thanh cho nhân vật và sân khấu
- Câu hỏi và bài tập

Bài 5: Chuyển động nâng cao trong Scratch

- Điều khiển nhân vật khi chạm biên màn hình
- Lệnh lặp vô tận
- Hội thoại giữa hai nhân vật
- Chương trình song song
- Chuyển động bằng thay đổi trang phục
- Lệnh điều khiển có điều kiện
- Câu hỏi và bài tập

Bài 6: Vẽ hình nâng cao trong Scratch

- Vẽ các hình phức tạp: đa giác đều, hình tròn,…
- Câu hỏi và bài tập

Bài 7: Âm thanh nâng cao trong Scratch

- Kết nối âm thanh với nhân vật, nền sân khấu
- Âm thanh trống và nhịp trống
- Nốt nhạc
- Câu hỏi và bài tập

Bài 8-9: Hội thoại và truyền thông trong Scratch

- Hội thoại đơn giản
- Biến nhớ
- Lệnh, biểu thức, hàm có giá trị
- Hội thoại với sân khấu

- Gửi và nhận thông điệp
- Sử dụng nút lệnh trong giao tiếp
- Thông điệp của nền sân khấu
- Câu lệnh truyền thông điệp
- Câu hỏi và bài tập

Bài 10: Cảm biến trong Scratch

- Các câu lệnh cảm biến trong Scratch thông dụng
- Các câu lệnh cảm biến màu sắc, khoảng cách, va chạm, chuột, bàn phím, thời gian
- Kiểu biến nhớ dùng chung và riêng
- Câu hỏi và bài tập

Bài 11: Xử lý số trong Scratch

- Biến nhớ và hàm số
- Các thao tác làm việc với biến nhớ
- Kiểu dữ liệu trong Scratch
- Các phép tính đơn giản với số trong Scratch
- Kiểu dữ liệu logic
- Các lệnh điều khiển có sử dụng biểu thức logic
- Câu hỏi và bài tập

Bài 12: Xử lý số nâng cao trong Scratch
Bài 13-14: Xử lý xâu ký tự nâng cao trong Scratch

- Xâu ký tự trong máy tính
- Các câu lệnh xử lý xâu ký tự trong máy tính

- Số nhị phân
- Một số thuật toán đơn giản xử lý chữ và xâu ký tự
- Câu hỏi và bài tập

Bài 15-16: Làm việc với danh sách

...

Bài 17: Thủ tục trong Scratch

- Thiết lập và sử dụng khái niệm thủ tục
- Các thao tác khác với thủ tục
- Câu hỏi và bài tập

Bài 18: Thủ tục nâng cao trong Scratch

- Thiết lập tham số cho thủ tục
- Một số thủ tục đơn giản với các kiểu dữ liệu
- Câu hỏi và bài tập

Bài 19: Phân thân của nhân vật (Clone)

- Phân thân nhân vật trong Scratch
- Một số trò chơi ứng dụng phân thân nhân vật
- Câu hỏi và bài tập

Bài 20: Tổng kết, đánh giá

...